Политика за поверителност

Всички условия касаещи използването на лични данни на потребителите на www.scelements.bg са уредени в Политиката за защита на лични данни, публикувана на сайта.

 

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на www.scelements.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което www.scelements.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, www.scelements.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

 

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от www.scelements.bg за целите на изпълнение на предлаганите чрез сайта услуги.

 

www.scelements.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

 

www.scelements.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

 

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от www.scelements.bg на “ БАНКА ДСК“ АД , когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане  с „БАНКА ДСК” .